G1 GYMNASION

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE

První číslo představí termín ,,zážitková pedagogika“. Jak ji lze vykládat a s jakými obory se překrývá. Seznámíte se s odlišným přístupem na Novém Zélandu, ale nahlédnete i pod pokličku u nás.

Odpovědi se dostane i na to, jaké máme kulturní tradice, z čeho vycházíme, co je Prázdninová škola Lipnice či jak si u nás vede Outdoor Training. Neopomíjíme zmínku o organizaci Association for Experiential Education či o největším ,,lídru“ v oboru, organizaci Outward Bound.

Na závěr je věnováno pár řádků smyslu dramaturgie při programech.

ZAŠLETE MI PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Chcete být informování o aktuálních vydáních časopisu Gymnasion? Informace budeme zasílat maximálně čtyřikrát do roka.

Obsah čísla

 • Teoretník

Vymezení pojmu zážitková pedagogika
Termíny a praxe ve výchově v přírodě na Novém Zélandu
 • Možnosti tu jsou

Pod lavicí
Patří zážitek do školy?
Bez kravaty
Divadlo Fórum v našich podmínkách
Na okraji
 • Pohledy do světa

Association for Experiental Education
 • Otward Bound International

Vladimír Svatoš
 • Domácí hřiště

Gymnasion live
Probudit se a jít- Hnutí GO!
 • Zlatý fond her

Bafa bafa, Záchranná akce, Chilcoot, Múzy,
 • Inspiromat

Ne právě ideální skály
 • Bezpečnost a riziko

Prevence rizik v Outward Bound
 • Dramatugie

Smysl a význam dramaturgie při přípravě akcí zážitkové pedagogiky
 • Antické zrcátko- krása a dobro starého Řecka

Hérakles a Sapfó
 • Osobnosti

Kurt Hahn- politik bez úřadu a pedagog bez diplomu