Časopis Gymnasion začal vycházet v roce 2004 s úmyslem navázat na tradici Metodických listů (1971 - 1993).    

Vydavatelem prvních deseti čísel časopisu (2004-2008) byla Prázdninová škola Lipnice

V současnosti je vydavatelem Nadační fond Gymnasion

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost. Nabízíme prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla pro vás vybíráme to nejlepší. 

Redakce Časopisu VEDOUCÍ RUBRIK

ŠÉFREDAKTORKA

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Šéfredaktorka časopisu Gymnasion. Je lektorka na volné noze, garantka metodických kurzů Prázdninové školy Lipnice a certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky. Založila a vede spolek Mokoša - mezigenerační setkávání žen. V Brně má soukromou praxi, v rámci které se věnuje osobnímu rozvoji, poradenství a koučinku.

projekty@petradrahanska.cz

TEORIE

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Přednáší na Fakultě tělesné kultury UP (filosofickou antropologii, základy religionistiky aj.), zabývá se - kromě výchovy prožitkem a zážitkovou pedagogikou - filosofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb), v poslední době se zdůrazněním spirituality pohybových aktivit a spirituální dimenze zdraví.

ivo.jirasek@upol.cz

METODA

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Na odborné úrovni se věnuje pedagogice volného času a zážitkové pedagogice. Jako pracovník Centra Filozofie pro děti při JU v Českých Budějovicích se podílí na rozvoji a rozšiřování pedagogického programu Filozofie pro děti.

mackur@tf.jcu.cz

PRAXE

Mgr. Adéla Dvořáčková

Studentka Ph.D. programu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku na FTK UP v Olomouci. Má za sebou dvouletou praxi ve vzdělávací společnosti Project Edication na pozici projektové manažerky. Zajímá ji téma rozvoje kompetencí pro lepší uplatnitelnost mládeže. Ve volném čase připravuje zážitkově pedagogické projekty především v rámci Prázdninové školy Lipnice, kde je instruktorkou.

dvorackova.adela@gmail.com

INSPIRACE

Mgr. Miroslava Jirásková

Absolvovala FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působí v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žije tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi.

miroslavajiraskova@seznam.cz

Oslavili jsme 15 let od 1. myšlenky na založení časopisu!

Kromě příjemného večírku nás toto výročí donutilo ohlédnout se za vývojem celého projektu. Koho by více zajímalo, jak to celé bylo, může se podívat na prezentaci, kterou jsme připravili pro "otce zakladatele" Ivo Jiráska. Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby časopis byl tím, čím dnes je. 

ČASOPIS GYMNASION

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému zájemci, ochotnému spolupodílet se na jeho obsahu, stejně jako na paktickém šíření tohoto perspektivního pedagogického odvětví. Zájemci mohou přímo kontaktovat garanty jednotlivých rubrik.

NADAČNÍ FOND GYMNASION

Nadační fond Gymnasion vznikl v roce 2015 z obecně prospěšné společnosti Gymnasion, založené v roce 2009. Posláním nadačního fondu Gymnasion je rozvoj oboru zážitkové pedagogiky. Hlavními aktivitami nadačního fondu jsou: podpora vědy a výzkumu v oboru zážitkové pedagogiky, vydávání a distribuce časopisu Gymnasion a další publikační a vydavatelská činnost v oblasti zážitkové pedagogiky.