Svazek 07:  Instruktoři MO Plusko (2020)

Herník - zážitkové hry

MO Plusko

Možno objednat za 359Kč:

https://gymnasion.org/objednavky/

HERNÍK

Herník, zážitkové hry je knižka plná farieb, zábavy, zamyslenia a skúseností. Nájdete v nej 43 zážitkových hier, ktoré boli vymyslené, realizované a adaptované na zážitkových akciách, ktoré organizuje MO Plusko. Tieto hry sú veľmi rôznorodé - krátke, jednoduché aj mnohohodinové komplexné programy. Môžu sa využívať na kurzoch, akciách, táboroch či pracovných teambuildingoch.
Okrem hier v tejto knižke nájdete aj niekoľko krátkych textov. Tie vám pomôžu zorientovať sa v tom na čo všetko sa dajú hry využiť a na čo si pri uvádzaní hier dať pozor ako aj to, ako sa hra môže stať prostriedkom na vzdelávanie.

 

Svazek 06: Jirásek, I. (2019)

Zážitková pedagogika 

Praha: Portál 

Možno objednat za 297 Kč: www.portal.cz 

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Kniha představuje filozofický model odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit celek lidského života. Čtenář je veden k tomu, aby se zamýšlel nad teoretickým rozměrem programů a metod, který je v dosavadní literatuře často opomíjen. Kniha je nezbytným podkladem pro další promýšlení rozvoje oboru v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby, je jedinečným zdrojem úvah pro studenty i zkušené praktiky z řad pedagogů, volnočasových vedoucích, instruktorů a lektorů kurzů pro děti i dospělé.

Svazek 05: Hanuš, M. & Hanuš, R. (Eds.) a kol. (2016)

 Instruktorský slabikář

Praha: Nadační fond Gymnasion

Možno objednat za 398 Kč: www.grada.cz 

INSTRUKTORSKÝ SLABIKÁŘ

Ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnicí vyšlo nové vydání Instruktorského slabikáře. Jedná se o metodickou příručku pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky.

Kniha je společným dílem kolektivu autorů z týmu Instruktorského kurzu Pšl. Propojením zkušeností skutečných osobností a lídrů v našem oboru, můžete nahlédnout pod poličku příprav autorských kurzů, které jsou největším zdrojem inspirace pro mnoho dalších organizací a jejich akcí.

Původně se jednalo pouze o interní materiál pro členy PŠL, který nebyl určen široké veřejnosti. V tuto chvíli je však také dostupný všem, kteří o něj projeví zájem. Sdílení metodiky, která vám dopomůže připravovat kvalitnější zážitkové kurzy s pedagogickým přesahem pro vaše účastníky, nám dělá radost.

Svazek 04: Jirásek, I., & Svoboda, J. (2015)

Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat za 250 Kč: prodejna.vup@upol.cz

PUTOVÁNÍ A SMYSL ŽIVOTA

Kniha Iva Jiráska a Jakuba Svobody je zajímavou výzkumnou monografií, která představuje kvalitativní výzkum v zážitkové pedagogice se zaměřením na spirituální rozměr zkušenostního učení.

Pomůže vám k lepšímu pochopení smyslu zkušenostní výchovy a její souvislosti se spiritualitou.

Díky použité metodě sběru dat a jejich vyhodnocení poskytuje kniha velké množství autentického materiálu, který ji činí přitažlivou nejen pro odborníky, ale také pro širší veřejnost.

Fotografie ze zimních kurzů vás vtáhnou do atmosféry "výzkumu" tak, že nakonec sami budete mít chuť vyrazit do zimní přírody a zažít vše sami na sobě! 

Další publikace edice Gymnasion:

Svazek 03: Jirásek, I. (Ed.) (2013)

Allan Gintel – zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dál

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat zdarma: radek.hanus@upol.cz

Svazek 02: Jirásek, I. (Ed.) (2010).

ZET Miloš Zapletal: Pět životů

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat za 199 Kč: prodejna.vup@upol.cz

Svazek 01: Jirásek, I. (Ed.) (2007)

Fenomén Foglar

Praha: Prázdninová škola Lipnice

Rozebráno