Svazek 12: Miroslav Hanuš & Radek Hanuš (2022)

30 LET PROJEKTU GO!

Praha: Nadace Pangea, edice Gymnasion

Možno objednat za 200Kč:

https://gymnasion.org/produkty/30-let-projektu-go/

30 LET PROJEKTU GO!

Adaptační kurzy v našem školství jsou již běžnou záležitostí. Jen málokdo tuší,

že současné adaptační kurzy začali projekty GO! z dílny instruktorů Prázdninové školy Lipnice.

Kdy, kde a kdo inicioval první projekty GO! pro středoškoláky nastupující na gymnázium se dočtete v této publikace.

Motivy, cíle prvních projektů Vás možná překvapí svoji hloubkou a komplexností.

Nečekej nic mimořádného, čekej cokoli!

WAKE UP AND GO!

 

Svazek 11: Radek Hanuš & Jana Haková a kolektiv (2021)

Instruktorský slabikář

Praha: Nadace Pangea, edice Gymnasion

Možno objednat za 398Kč:

https://www.grada.cz/instruktorsky-slabikar-(1)-12463/

Instruktorský slabikář

Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Děláte projekty v neformálním či zájmovém vzdělávání? Působíte jako instruktor, lektor, vedoucí dětského oddílu, pracovník ekocentra, pedagog volného času? Pracujete jako učitel, který hledá účinné přístupy rozvoje svých žáků a studentů? V tom případě bude tato kniha neocenitelnou pomůckou pro vaši práci.

Naučí vás metodické postupy, jak tvořit kurzy — od záměru, témat a cíle až po závěrečnou reflexi programů. Ukáže vám, jak vytvářet a uvádět zajímavé hry. Zjistíte, jak lze rozvíjet člověka pomocí her a programů. Poznáte, jak budovat odolnost, vytrvalost, odpovědnost, odvahu u účastníků, jak řešit reflexi programů. Nechybí ani kapitola o pobytu v přírodě a zimním putování a táboření.

Předností knihy je mimo jiné velmi zajímavý a pro práci instruktora praktický formát, který je navíc doplněn okouzlující grafikou a fotografiemi.

 

Svazek 10: Haková Jana (2021)

Krajinou ctností

Praha: Nadace Pangea, edice Gymnasion

Možno objednat za 420Kč:

https://vychovakectnostem.cz/produkt/sbornik-krajinou-ctnosti/

Krajinou ctností

Sborník Krajinou ctností je skvělým zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s kartami ctností anebo se s nimi chystá začít pracovat. Kniha obsahuje vždy ke každé ctnosti 3 až 5 aktivit, celkem tedy 156 nápadů a her, přičemž u každé aktivity je vždy uveden její podrobný popis, seznam potřebného  materiálu, počet hráčů, věková skupina a zda je hra vhodná dovnitř či ven.

 

Svazek 09: Hanuš R. (2020)

Janův Breviář

Praha: Nadace Pangea, edice Gymnasion

Možno objednat za 350Kč:

https://gymnasion.org/objednavky/

Janův Breviář

Kniha "Janův Breviář" je taková malá radost do každodenního života.

Radost a poučení z mnoha moudrých myšlenek, které populární formou předkládáme.

Nemusíme je složitě vymýšlet. On tu práci za nás učinil téměř před čtyřmi stovkami let Jan Amos řečený Komenský.

My bychom rádi představili jeho myšlenky, které mají velmi co říci nám, žijícím.

Aktuálně, trefně a velmi příhodně. Máme za to, že tak laskavým způsobem uvádíme Jana Amose zpět do třeskuté současnosti. Připomínáme si tak jeho výročí, 350 let od úmrtí

 

Svazek 08:  Drahanská, P. (2020)

Učení prožitkem

Možno objednat za 380Kč:

www.uceniprozitkem.cz

UČENÍ PROŽITKEM

Kniha si klade za cíl srozumitelně vysvětlit, jak cíleně zařadit do výchovy a vzdělávání vlastní prožitek. Nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí univerzální principy, které jim pomohou vytvářet a realizovat vlastní zážitkové kurzy a pracovat s jejich rozvojovým potenciálem. Představuje ucelenou metodiku, jak pomocí her a dalších programových prostředků učit tak, aby to všechny bavilo a mělo smysl. Text je co nejkonkrétnější v přenosu metodických úvah do praxe. Je věnován všem, kterým záleží na tom, aby výchova a vzdělání bylo užitečné, zaměřené na praktické dovednosti, směřující k aktivnímu, zodpovědnému a svobodnému jednání a aby vedlo k rozvoji silných jedinců, k budování zdravých komunit a smysluplnému podnikání.

 

Svazek 07:  Instruktoři MO Plusko (2020)

Herník - zážitkové hry

MO Plusko

Možno objednat za 359Kč:

https://gymnasion.org/objednavky/

HERNÍK

Herník, zážitkové hry je knižka plná farieb, zábavy, zamyslenia a skúseností. Nájdete v nej 43 zážitkových hier, ktoré boli vymyslené, realizované a adaptované na zážitkových akciách, ktoré organizuje MO Plusko. Tieto hry sú veľmi rôznorodé - krátke, jednoduché aj mnohohodinové komplexné programy. Môžu sa využívať na kurzoch, akciách, táboroch či pracovných teambuildingoch.
Okrem hier v tejto knižke nájdete aj niekoľko krátkych textov. Tie vám pomôžu zorientovať sa v tom na čo všetko sa dajú hry využiť a na čo si pri uvádzaní hier dať pozor ako aj to, ako sa hra môže stať prostriedkom na vzdelávanie.

 

Svazek 06: Jirásek, I. (2019)

Zážitková pedagogika 

Praha: Portál 

Možno objednat za 297 Kč: www.portal.cz 

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Kniha představuje filozofický model odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit celek lidského života. Čtenář je veden k tomu, aby se zamýšlel nad teoretickým rozměrem programů a metod, který je v dosavadní literatuře často opomíjen. Kniha je nezbytným podkladem pro další promýšlení rozvoje oboru v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby, je jedinečným zdrojem úvah pro studenty i zkušené praktiky z řad pedagogů, volnočasových vedoucích, instruktorů a lektorů kurzů pro děti i dospělé.

Svazek 05: Hanuš, M. & Hanuš, R. (Eds.) a kol. (2016)

 Instruktorský slabikář

Praha: Nadační fond Gymnasion

Možno objednat za 398 Kč: www.grada.cz 

INSTRUKTORSKÝ SLABIKÁŘ

Ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnicí vyšlo nové vydání Instruktorského slabikáře. Jedná se o metodickou příručku pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky.

Kniha je společným dílem kolektivu autorů z týmu Instruktorského kurzu Pšl. Propojením zkušeností skutečných osobností a lídrů v našem oboru, můžete nahlédnout pod poličku příprav autorských kurzů, které jsou největším zdrojem inspirace pro mnoho dalších organizací a jejich akcí.

Původně se jednalo pouze o interní materiál pro členy PŠL, který nebyl určen široké veřejnosti. V tuto chvíli je však také dostupný všem, kteří o něj projeví zájem. Sdílení metodiky, která vám dopomůže připravovat kvalitnější zážitkové kurzy s pedagogickým přesahem pro vaše účastníky, nám dělá radost.

Svazek 04: Jirásek, I., & Svoboda, J. (2015)

Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat za 250 Kč: prodejna.vup@upol.cz

PUTOVÁNÍ A SMYSL ŽIVOTA

Kniha Iva Jiráska a Jakuba Svobody je zajímavou výzkumnou monografií, která představuje kvalitativní výzkum v zážitkové pedagogice se zaměřením na spirituální rozměr zkušenostního učení.

Pomůže vám k lepšímu pochopení smyslu zkušenostní výchovy a její souvislosti se spiritualitou.

Díky použité metodě sběru dat a jejich vyhodnocení poskytuje kniha velké množství autentického materiálu, který ji činí přitažlivou nejen pro odborníky, ale také pro širší veřejnost.

Fotografie ze zimních kurzů vás vtáhnou do atmosféry "výzkumu" tak, že nakonec sami budete mít chuť vyrazit do zimní přírody a zažít vše sami na sobě! 

Další publikace edice Gymnasion:

Svazek 03: Jirásek, I. (Ed.) (2013)

Allan Gintel – zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dál

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat zdarma: radek.hanus@upol.cz

Svazek 02: Jirásek, I. (Ed.) (2010).

ZET Miloš Zapletal: Pět životů

Olomouc: Univerzita Palackého

Možno objednat za 199 Kč: prodejna.vup@upol.cz

Svazek 01: Jirásek, I. (Ed.) (2007)

Fenomén Foglar

Praha: Prázdninová škola Lipnice

Rozebráno