G1 GYMNASION

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE

První číslo představí termín ,,zážitková pedagogika“. Jak ji lze vykládat a s jakými obory se překrývá. Seznámíte se s odlišným přístupem na Novém Zélandu, ale nahlédnete i pod pokličku u nás.

Odpovědi se dostane i na to, jaké máme kulturní tradice, z čeho vycházíme, co je Prázdninová škola Lipnice či jak si u nás vede Outdoor Training. Neopomíjíme zmínku o organizaci Association for Experiential Education či o největším ,,lídru“ v oboru, organizaci Outward Bound.

Na závěr je věnováno pár řádků smyslu dramaturgie při programech.

ZAŠLETE MI PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Chcete být informování o aktuálních vydáních časopisu Gymnasion? Informace budeme zasílat maximálně čtyřikrát do roka.

Obsah čísla

 • Teoretník
Vymezení pojmu zážitková pedagogika
Termíny a praxe ve výchově v přírodě na Novém Zélandu
 • Možnosti tu jsou
Pod lavicí
Patří zážitek do školy?
Bez kravaty
Divadlo Fórum v našich podmínkách
Na okraji
 • Pohledy do světa
Association for Experiental Education
 • Otward Bound International
Vladimír Svatoš
 • Domácí hřiště
Gymnasion live
Probudit se a jít- Hnutí GO!
 • Zlatý fond her
Bafa bafa, Záchranná akce, Chilcoot, Múzy,
 • Inspiromat
Ne právě ideální skály
 • Bezpečnost a riziko
Prevence rizik v Outward Bound
 • Dramatugie
Smysl a význam dramaturgie při přípravě akcí zážitkové pedagogiky
 • Antické zrcátko- krása a dobro starého Řecka
Hérakles a Sapfó
 • Osobnosti
Kurt Hahn- politik bez úřadu a pedagog bez diplomu