G23 NA TÉMA PRÁZDNOTA:

Níže si stáhněte číslo v PDF nebo si ho objednejte v tištěné verzi. 

Taky vám pdf nestačí? Rozumíme vám. Proto vám rádi doručíme i tištěnou verzi. Tu, kterou si sbalíte na cestu do vlaku nebo si do ní budete doma psát vlastní poznámky.

INFORMUJTE MĚ O DALŠÍM VYDÁNÍ

Chcete být informováni o aktuálních vydáních časopisu Gymnasion? Informace budeme zasílat maximálně čtyřikrát do roka.

Obsah čísla

  • Téma čísla

PRÁZDNOTA

Jak využívám prázdnotu při práci s lidmi

Roman Slabyhoud 

  • Teorie

Prázdno a prázdniny

Jan Sokol 

Buddhistické ne-já jako zkušenost prázdnoty

Pavel Veselský 

Prázdno plné možností

Bob Stránský 

Duchovní rozměr fenoménu Foglar (recenze)

Jan Amos Komenský: Celistvost a přirozenost ve vzdělávání

  • Metoda

Principy výchovné práce ve volném čase

Lektorská prázdnota: aneb 5 skromných doporučení

Ticho, které promlouvá

Vojtěch Blažek

Rušíme, díky za pochopení!

Milan a Dana

  • Praxe

Když stačí jen vlny

Milan Hanuš

Nebojte se začít

Michaela Sagitariová  

O rituálu Vision Quest

Zdeněk Weber, Karel Fuller

Mission: possible

Janita Urbanová

  • Inspirace

Zkouška tří orlích per

Vyhořelá společnost (recenze)

Jak dostáváme z prázdnoty rizikové mladistvé

Ivana Smětalová, Martina Horníčková 

Prázdnota v pedagogickém a výchovném směru Marie Montessori

O prázdnotě a naplněnosti: citáty a citace

Prostor možností (Zlatý fond her)

Oko do hlavy

Luková – Kostel duchů

  • Štafeta osobností

Zuzana Paulusová