Hynek Cihlář

ČLEN REDAKCE

Od roku 1985, kdy jsem vstoupil do turistického oddílu TOM při TJ Tesla v Brně a po roce 1989 jsem se zapojil do Junáka – Českého skauta, kde jsem se aktivně věnoval zážitkovému vzdělávání, což zahrnovalo podporu skautského programu, brigády v lesích, stavbu táborů a vysokohorskou turistiku. V profesní kariéře ve společnosti AUTOCONT jsem hledal způsoby, jak přenést tyto zkušenosti do personálního rozvoje, což vedlo k účasti na cyklu NewCont a realizaci projektu Mlýn 2012. V současnosti působím jako architekt řešení systémů umělé inteligence v společnosti ARICOMA, kde odborně vedu tým analytiků a matematiků, realizující projekty s prvky umělé inteligence a působím jako člen správní rady nadace PANGEA.