Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

PRAXE

Působím na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde provázím studentky a studenty od teorie k praxi, aby se oni sami mohli stát nositeli změny. Mám zkušenost na poli formálního vzdělávání jako učitelka na ZŠ, ale i jako ředitelka spojené ZŠ a MŠ a už od dob studií jsem vedla nejrůznější keramické, výtvarné a vůbec tvořivé kroužky, neboť mou nezbytností je vyjadřovat se výtvarně. Jsem životní optimistka.