STOJÍTE O SPOLUPRÁCI? NAPSAT PŘÍSPĚVEK?

 NAPIŠTE NÁM!

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost. Nabízíme prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. 

Redakce Časopisu VEDOUCÍ RUBRIK

ŠÉFREDAKTOR

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Na podzim roku 1991 jsem se potkal s Prázdninovou školou Lipnice. Hnutí GO!, časopis Gymnasion, Lanová centra PROUD, Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání, vedení specializace studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, činnost v Nadaci Pangea, práce v Národním pedagogickém institutu ČR, to vše jsou místa, kde jsem aktivně rozvíjel a rozvíjím téma zážitkové pedagogiky, zkušenostního učení, výchovy v přírodě, fenoménu hry a neformálního vzdělávání. 

radek.hanus@npi.cz

TEORIE

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Richard Macků pracuje na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. Na odborné úrovni se věnuje problematice hry.

mackur@pf.jcu.cz

METODA

Mgr. Michal Pařízek, Ph.D.

Zabývám se holistickým vzděláváním (nejen) dospělých, jehož důležitou součástí je i zážitková pedagogika. Učím na VOŠ Jabok v Praze, jsem věčným studentem nejen v rámci formálního vzdělávání a baví mě objevovat svět pohybem a hudbou.

parizek@jabok.cz

PRAXE

PaedDr. Vladimír Svatoš

Po celou pracovní kariéru využívám zážitkové učení a koučující přístup k rozvoji manažerů a pracovních týmů. Řadu let jsem působil v PŠL - jako šéfinstruktor několika otevřených kurzů, lektor instruktorského kurzu i člen správní rady. Stál jsem u zrodu Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. a 10 let vykonával funkci jejího výkonného ředitele. Od roku 2004 jsem majitelem společnosti AKORD OT, s.r.o. V minulosti jsem byl předsedou horolezeckého oddílu, horolezeckým instruktorem a vedoucím několika lezeckých výprav. Stále mě baví jezdit na kole a běžkách, užívám si chalupaření v Českém ráji a v posledních letech přibyla i radost s třemi malými vnoučaty.

asvatos@volny.cz

PRAXE

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Působím na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde provázím studentky a studenty od teorie k praxi, aby se oni sami mohli stát nositeli změny. Mám zkušenost na poli formálního vzdělávání jako učitelka na ZŠ, ale i jako ředitelka spojené ZŠ a MŠ a už od dob studií jsem vedla nejrůznější keramické, výtvarné a vůbec tvořivé kroužky, neboť mou nezbytností je vyjadřovat se výtvarně. Jsem životní optimistka.

dana.vesela2@npi.cz

INSPIRACE

Mgr. Miroslava Jirásková, Ph.D.

Jsem certifikovaná konstelářka a realizuji rozvoj lidí skrze systémové konstelace a životní rituály. Působím současně v organizaci Kappa help jako lektorka primární prevence na ZŠ a SŠ, učím Psychohygienu na FZV UP v Olomouci a v časopisu Gymnasion jsem 6. rokem redaktorka rubriky Inspirace.

miroslavajiraskova@seznam.cz

ČASOPIS GYMNASION

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému zájemci, ochotnému spolupodílet se na jeho obsahu, stejně jako na paktickém šíření tohoto perspektivního pedagogického odvětví. Zájemci mohou přímo kontaktovat garanty jednotlivých rubrik.

Časopis Gymnasion začal vycházet v roce 2004 s úmyslem navázat na tradici Metodických listů (1971 - 1993).    

Vydavatelem prvních deseti čísel časopisu (2004-2008) byla Prázdninová škola Lipnice

V současnosti je vydavatelem Nadace PANGEA.

NADACE PANGEA

 Z POSLÁNÍ NADACE PANGEA:

- rozvíjet odkaz Komenského díla, vyhledávat, podněcovat a podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních cílů civilizace

- iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví a k nápravě životního stylu

- podpora vědy, výzkumu a odborného rozvoje v oboru zážitkové pedagogiky

- vydávání a šíření časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion

- publikační a vydavatelská činnost v oblasti zážitkové pedagogiky

- organizování sítě odborných pracovišť zabývajících se zážitkovou pedagogikou

- zajištění koordinačních a podpůrných aktivit v oblasti zážitkové pedagogiky

 

VÍCE NALEZNETE PŘÍMO NA STRÁNKÁCH NADACE PANGEA