STOJÍTE O SPOLUPRÁCI? NAPSAT PŘÍSPĚVEK?

 NAPIŠTE NÁM!

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost. Nabízíme prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla pro vás vybíráme to nejlepší. 

Redakce Časopisu VEDOUCÍ RUBRIK

ŠÉFREDAKTORKA

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Šéfredaktorka časopisu Gymnasion. Je lektorka na volné noze, garantka metodických kurzů Prázdninové školy Lipnice a certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky. Založila a vede spolek Mokoša - mezigenerační setkávání žen. V Brně má soukromou praxi, v rámci které se věnuje osobnímu rozvoji, poradenství a koučinku.

projekty@petradrahanska.cz

TEORIE

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Richard Macků pracuje na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. Na odborné úrovni se věnuje problematice hry.

mackur@pf.jcu.cz

METODA

Dalibor Naar

Nadšenec zážitkového vzdělávání, skaut a zakladatel společnosti Tripedica, která se specializuje na mobilní aplikace, hry, webové prezentace a další moderní nástroje pro poznávání spojené s konkrétními místy či objekty. Autor herní geolokační aplikace Skryté příběhy pro zvídavé děti a hravé rodiče. Jedná se o mobilní hry zapojující celé rodiny do poznávání Česka a jeho historie. Důkaz, že poznávání a zábava mohou jít ruku v ruce.

dalibor.naar@gmail.com

PRAXE

Mgr. Adéla Růžičková

Studentka Ph.D. programu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku na FTK UP v Olomouci. Má za sebou dvouletou praxi ve vzdělávací společnosti Project Edication na pozici projektové manažerky. Zajímá ji téma rozvoje kompetencí pro lepší uplatnitelnost mládeže. Ve volném čase připravuje zážitkově pedagogické projekty především v rámci Prázdninové školy Lipnice, kde je instruktorkou.

ruzickova.adela1@gmail.com

INSPIRACE

Mgr. Miroslava Jirásková

Absolvovala FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působí v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žije tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi.

miroslavajiraskova@seznam.cz

ČASOPIS GYMNASION

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému zájemci, ochotnému spolupodílet se na jeho obsahu, stejně jako na paktickém šíření tohoto perspektivního pedagogického odvětví. Zájemci mohou přímo kontaktovat garanty jednotlivých rubrik.

Časopis Gymnasion začal vycházet v roce 2004 s úmyslem navázat na tradici Metodických listů (1971 - 1993).    

Vydavatelem prvních deseti čísel časopisu (2004-2008) byla Prázdninová škola Lipnice

V současnosti je vydavatelem Nadace PANGEA.

NADACE PANGEA

PODPORUJEME VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Nadace Pangea už svým jménem připomíná koncepce a pojmy Jana Amose Komenského, českého reformátora víry i lidského života. Z Komenského pak máme zásadní fakt, že byl schopen pokračovat za všech okolností, při všech zlých obratech osobního osudu a se stejnou energií až do konce.

PODPORUJEME SMYSLUPLNÉ PROJEKTY

Nadace Pangea každoročně podporuje prostřednictvím výběrového řízení nestátní organizace, a to v souladu s vlastními programovými prioritami (projekty z oblasti vzdělávání, výchovy, moderní zážitkové pedagogiky pro děti a mládež, andragogiky, projekty pro skupiny zdravotně či mentálně handicapovaných, mateřská centra, seniorské programy apod.