STOJÍTE O SPOLUPRÁCI? NAPSAT PŘÍSPĚVEK?

 NAPIŠTE NÁM!

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost. Nabízíme prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla pro vás vybíráme to nejlepší. 

Redakce Časopisu VEDOUCÍ RUBRIK

ŠÉFREDAKTORKA

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Šéfredaktorka časopisu Gymnasion. Je lektorka na volné noze, garantka metodických kurzů Prázdninové školy Lipnice a certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky. Založila a vede spolek Mokoša - mezigenerační setkávání žen. V Brně má soukromou praxi, v rámci které se věnuje osobnímu rozvoji, poradenství a koučinku.

petradrahanska@gmail.com

TEORIE

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Richard Macků pracuje na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. Na odborné úrovni se věnuje problematice hry.

mackur@pf.jcu.cz

METODA

Dalibor Naar

Nadšenec zážitkového vzdělávání, skaut a zakladatel společnosti Tripedica, která se specializuje na mobilní aplikace, hry, webové prezentace a další moderní nástroje pro poznávání spojené s konkrétními místy či objekty. Autor herní geolokační aplikace Skryté příběhy pro zvídavé děti a hravé rodiče. Jedná se o mobilní hry zapojující celé rodiny do poznávání Česka a jeho historie. Důkaz, že poznávání a zábava mohou jít ruku v ruce.

dalibor.naar@gmail.com

PRAXE

PaedDr. Vladimír Svatoš

Využívá zážitkové učení a koučující přístup při rozvoji manažerů a pracovních týmů. Řadu let působil v PŠL - jako šéfinstruktor několika otevřených kurzů, lektor instruktorského kurzu i člen správní rady. Stál u zrodu Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. a 10 let vykonával funkci jejího výkonného ředitele. Od roku 2004 je majitelem společnosti AKORD OT, s.r.o. V minulosti byl předsedou horolezeckého oddílu, horolezeckým instruktorem a vedoucím několika lezeckých výprav. Je stále aktivním lyžařem, cyklistou a horolezcem, milovníkem Českého ráje.

asvatos@volny.cz

INSPIRACE

Mgr. Miroslava Jirásková

Absolvovala FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působí v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žije tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi.

miroslavajiraskova@seznam.cz

ČASOPIS GYMNASION

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému zájemci, ochotnému spolupodílet se na jeho obsahu, stejně jako na paktickém šíření tohoto perspektivního pedagogického odvětví. Zájemci mohou přímo kontaktovat garanty jednotlivých rubrik.

Časopis Gymnasion začal vycházet v roce 2004 s úmyslem navázat na tradici Metodických listů (1971 - 1993).    

Vydavatelem prvních deseti čísel časopisu (2004-2008) byla Prázdninová škola Lipnice

V současnosti je vydavatelem Nadace PANGEA.

NADACE PANGEA

 Z POSLÁNÍ NADACE PANGEA:

- rozvíjet odkaz Komenského díla, vyhledávat, podněcovat a podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních cílů civilizace

- iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví a k nápravě životního stylu

- podpora vědy, výzkumu a odborného rozvoje v oboru zážitkové pedagogiky

- vydávání a šíření časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion

- publikační a vydavatelská činnost v oblasti zážitkové pedagogiky

- organizování sítě odborných pracovišť zabývajících se zážitkovou pedagogikou

- zajištění koordinačních a podpůrných aktivit v oblasti zážitkové pedagogiky

 

VÍCE NALEZNETE PŘÍMO NA STRÁNKÁCH NADACE PANGEA