Datum vydání: 15.03.2024

Výchova charakteru a výuka ctností ve školách

Edice Gymnasion – svazek č. 14

Kniha Výchova charakteru a výuka ctnosti ve školách
se zabývá současnou problematikou kvantifikace
a měření ve vzdělávacím prostředí. Autoři vycházejí
z výzkumu Jubilee Centre for Character and Virtues
při University of Birmingham a soustředí se na
rozšířené obavy, že tradiční přístup, moudrý úsudek
učitelů a jejich svoboda jednat dle vlastního uvážení
ztrácejí na významu a kontrola nepatřičně přechází
do rukou řídících pracovníků, inspektorů či autorů
rámcových vzdělávacích programů, což se následně
negativně odráží na rozvoji charakteru žáků.

Kniha vyzývá k tomu, aby odborné kompetence
učitelů byly doplněny praktickou moudrostí
a dobrým charakterem. Tvrdí, že ctnosti, které
dobrý charakter vytváří, se lze naučit a vyučovat,
že vzdělávání je ze své podstaty morální povahy
a že výchova charakteru by měla být záměrná,
organizovaná a promyšlená. Kniha se na podporu
svých tvrzení opírá o odborné poznatky Jubilee
Centre a při zkoumání současných vzdělávacích
postupů a jejich širšího vlivu na společnost integruje
studie z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie,
filosofie a teologie. Nabízí vzorové hodiny a také
ideový rámec pro výchovu charakteru ve školách.

Pro stažení tohoto vydání zadejte Váš email,
na který Vám následně přijde link ke stažení.

OBSAH ČÍSLA

DALŠÍ VYDÁNÍ