G2 INTEGRACE

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE

Lze osoby se zdravotním postižením integrovat prostřednictvím zážitků? Co znamená dobrodružná terapie a rozvojové vzdělávání? Na co si dát při integraci pozor? Je projektové vyučování přínosné?

V rámci Outdoor Management Trainingu jen stačí, když si uvědomíte, že existují odlišné kulturní prostředí, odlišné firmy…A co pak obecně? Každý je jiný, ale žijeme tu všichni pohromadě. Tolerujeme jinakost?

Na závěr nechybí zmínka o organizacích v Česku i zahraničí, jež integrační programy zcela běžně svým klientům nabízejí.

ZAŠLETE MI PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Chcete být informování o aktuálních vydáních časopisu Gymnasion? Informace budeme zasílat maximálně čtyřikrát do roka.

Obsah čísla

 • Teroetník
Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením
Dobrodružná terapie
Rozvojové vzdělávání: aneb naše odpovědnost vůči zemím globalního jihu
 • Možnosti tu jsou
Možnosti integrace v rámcovém vzdělávacím programu
Společná jízda
Zalévání krásek, Ahura Mazdao a velbloud. Nebo dromedár?
Podnikání a management v odlišném kulturním prostředí
Projektové vyučování estetickovýchovných předmětů
Performančně multikulturní výchova
 • Pohledy do světa
European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE)
Konference evropských členů AEE proběhla poprvé v Česku
National center on accessibility, Bradford Woods
Zahraniční organizace v oblasti terapeutické rekreace a aplikovaných pohybových aktivit
 • Domácí hřiště
Pár slov o historii "integračních kurzů" v PŠL a Užitečném životě
Občanské sdružení Užitečný život
Multikulturní centrum Praha: soužití kultur je možné
 • Dramaturgie
Nobody is perfect aneb handicap výhodou
 • Zlatý fond her
Autoškola, Le Mans, Don, Flavio, Čichové pexeso
 • Inspiromat
Myšlenky prosáklé potem
 • Bezpečnost
Jde o společné, ne o stejné zážitky
 • Poznej sám sebe
Role není houska na krámě
Jean Piaget a kognitivně-vývojový směr zkušenostního učení
 • Osobnosti
Prvky zážitkové pedagogiky v praxi učitele Eduarda Štorcha
Žít ve skrytu: Miloš Zapletal
 • Antické zrcátko
Hésiodos: právo a práce,
Héfaistos: kulhající tvůrce